Obsah stránky

Informace z ustavujícího zastupitelstva

pondělí, 24. říjen 2022 | ÚŘAD INFORMUJE

INFORMACE

z ustavujícího zastupitelstva

 

 

Dne 24.10.2022 se konalo od 18,00 hod. ustavující zastupitelstvo, které bylo zvoleno ve volbách, konaných v září 2022. Na úvod byla provedena prezence, po níž bylo konstatováno, že jsou přítomni všichni nově zvolení zastupitelé.

 

Nově zvolení zastupitelé složili předepsaný slib, čímž dostáli své povinností a bylo tak osvědčeno, že mohou vykonávat v novém volebním období funkci zastupitele obce Zájezd. Po určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele byl schválen program. Následně bylo přistoupeno k volbě starosty, místostarosty a předsedů a členů finančního a kontrolního výboru.

 

Zastupitelstvo odsouhlasilo, že funkce starosty i místostarosty bude vykonávána jako neuvolněná, přičemž bude volen pouze jeden místostarosta. Volba byla schválena jako veřejná. Výsledkem hlasování bylo zvolení následujících zastupitelů do funkcí:

 

STAROSTA:                                                                     Luboš Kratochvíl

MÍSTOSTAROSTA:                                                          Vladimír Hladík

PŘEDSEDA FINANČNÍHO VÝBORU:                            Pavlína Kumarová

PŘEDSEDA KONTROLNÍHO VÝBORU:                        Martin Vlasák

PŔEDSEDA VÝBORU PRO SPORT A KULTURU:        Rostislav Horňák

 

Na závěr bylo rozhodnuto o výši odměn za výkon jednotlivých funkcí, přičemž byly zachovány poměry z minulého volebního období, tj. ve výši 50% zákonné maximální výše.

 

 

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies, prohlížením těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.